X  Tanca El nostre sensor Davis

període partícula concentració IQA classificació       
actual pm2.5 13.7794 ug/m3 1.4 FairAQ  
    
actual pm10 16.8088 ug/m3 0.8 Bona qualitat de l’aire
     

1 hora pm2.5 13.1725 ug/m3 1.3 FairAQ  
    
1 hora pm10 16.6345 ug/m3 0.8 Bona qualitat de l’aire
     

3 hores pm2.5 17.2306 ug/m3 1.7 FairAQ  
    
3 hores pm10 21.1324 ug/m3 1.1 FairAQ  
    

24 hores pm2.5 9.3856 ug/m3 0.9 Bona qualitat de l’aire
     
24 hores pm10 11.2715 ug/m3 0.6 Bona qualitat de l’aire
     

     

classificació IQA pm10 pm2.5 Els efectes sobre la salut s'han de basar només en valors mitjans de les 24 hores.
Bona qualitat de l’aire 0-1 < 20 μg/m3 < 10 μg/m3 La qualitat de l’aire es considera satisfactòria i la contaminació atmosfèrica presenta poc o cap risc
FairAQ 1-2 < 40 μg/m3 < 20 μg/m3 La qualitat de l’aire és acceptable; no obstant això, per a alguns contaminants pot haver-hi una preocupació moderada per a la salut per a un nombre molt reduït de persones que són inusualment sensibles a la contaminació atmosfèrica.
Qualitat de l’aire moderada 2-3 < 50 μg/m3 < 25 μg/m3 Els membres de grups sensibles poden experimentar efectes sobre la salut. És probable que el públic en general no es vegi afectat.
PoorAQ 3-4 < 100 μg/m3 < 50 μg/m3 Tothom pot començar a experimentar efectes sobre la salut; els membres de grups sensibles poden experimentar efectes més greus sobre la salut.
VeryPoorAQ 4-5 < 150 μg/m3 < 75 μg/m3 Alerta sobre la salut: tothom pot experimentar efectes més greus sobre la salut
ExtremelyPoorAQ > 5 > 150 μg/m3 > 75 μg/m3 Advertiments sanitaris d’emergència. És més probable que tota la població es vegi afectada
 Més informació:  EEA  Índex de qualitat de l’aire     Sensor Davis  Dades del sensor capturades a: 25-05-2024 07:00  Temperatura: 14°C Humitat: 92.3% Rosada: 12.8°C