X  Tanca Estació de QA oficial - Asterstraat, Geleen

  pm2.5 pm10 O3 IQA classificació       
Actual 1.9 1.1 0 1.9 FairAQ  
    

Predicciómin avg maxmin avg maxmin avg max           
24-05-20240.71.11.70.50.70.900.10.11.7FairAQ 
    
25-05-20240.81.530.50.91.300.10.13Qualitat de l’aire moderada  
   
26-05-20240.30.82.30.20.51.100.10.12.3Qualitat de l’aire moderada  
   
27-05-20240.40.60.80.30.40.50.10.10.10.8Bona qualitat de l’aire
     
28-05-2024111.30.60.60.90.10.10.11.3FairAQ 
    
            

classificació IQA Els efectes sobre la salut s'han de basar només en valors mitjans de les 24 hores.
Bona qualitat de l’aire 0-1 La qualitat de l’aire es considera satisfactòria i la contaminació atmosfèrica presenta poc o cap risc
FairAQ 1-2 La qualitat de l’aire és acceptable; no obstant això, per a alguns contaminants pot haver-hi una preocupació moderada per a la salut per a un nombre molt reduït de persones que són inusualment sensibles a la contaminació atmosfèrica.
Qualitat de l’aire moderada 2-3 Els membres de grups sensibles poden experimentar efectes sobre la salut. És probable que el públic en general no es vegi afectat.
PoorAQ 3-4 Tothom pot començar a experimentar efectes sobre la salut; els membres de grups sensibles poden experimentar efectes més greus sobre la salut.
VeryPoorAQ 4-5 Alerta sobre la salut: tothom pot experimentar efectes més greus sobre la salut
ExtremelyPoorAQ > 5 Advertiments sanitaris d’emergència. És més probable que tota la població es vegi afectada
 Més informació:  Índex de qualitat de l’aire EPA      Dades del sensor capturades a: 25-05-2024 06:00